Svarīgi – jāatklāj informācija par PLG / Important – information regarding TBO must be disclosed